Oktatás

Kategóriák

Iskolánknál „B” „A1”  és „A” kategóriákban szerezhető vezetési engedély.

 

B kategória (személygépkocsi és kistehergépkocsi)

A „B” kategória fogalma („B”)

Nemzetközi kategória. A „B” kategóriába tartozik a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kistehergépkocsi is. – Az ilyen gépkocsival, „B” kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot.

 • Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak „B” kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két feltételnek kell teljesülnie: a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét, és
 • az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? („B”)

A „B” kategóriába tartozó járművek csak „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők. Ez a vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? („B”)

A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei („B”)

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 1. 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 2. 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 3. írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 4. 8 általános  oszálty elvégezte és ezt bizonytvánnyal, oklevéllel bizonnyítja

A vizsgára bocsátás feltételei („B”)

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 1. a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 2. 17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 3. a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 1. az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 2. a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 3. 17 éves
 4. a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Kezdő vezetői engedély („B”)

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. 
„B” kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

A1 kategória (motorkerékpár)

Az „A1” alkategória fogalma

Olyan kétkerekű motorkerékpár, amelynek teljesítménye a 11 kW-ot és teljesítmény/tömeg aránya a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá legalább 90 km/h sebesség elérésére alkalmas.

A belsőégésű motor hengerűrtartalma legalább 120 cm3, elektromos meghajtás esetében a teljesítmény/tömeg arány legalább 0,08 kW/kg.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? („A1”)

Az „A1” alkategóriába tartozó járművek az „A1” alkategória, „A” kategória és „A” korlátozott kategória valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? („A1”)

Az „A1” alkategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű. Az 1998. január 1-je előtt kiadott „A1” alkategóriával a 125 cm3 hengerűrtartalmat meghaladó, de a 150 cm3 hengerűrtartalmat meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpárt is lehet vezetni.

A tanfolyamra való felvétel feltételei

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 1. 16 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 2. 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 3. írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 4.  

A vizsgára bocsátás feltételei („A1”)

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 1. a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 2. 16 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 3. a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előirt többi feltételnek.
 4. 8 általános  oszálty elvégezte és ezt bizonytvánnyal, oklevéllel bizonnyítja

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 1. az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 2. a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 3. 16 éves, és
 4. a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előirt többi feltételnek.
 5. a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély („A1”)

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

A kategória

Az „A” kategória fogalma

„A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 cm3 hengerűrtartalommal (amennyiben elektromos motorral van felszerelve, teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,25 kW/kg), legalább 180 kg terheletlen tömeggel és legalább 50 kW motorteljesítménnyel.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? („A”)

Az „A” kategóriába tartozó járművek csak „A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? („A”)

Az „A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az „A” korlátozott kategóriába és az „A1” alkategóriába tartozó motorkerékpár, valamint – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei („A”)

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • legalább 2 éve érvényes „A1” alkategóriás vagy „A” korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy
 • 2 évnél rövidebb ideje, vagy egyáltalán nem rendelkezik érvényes „A1” alkategóriás vagy „A” korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel, és betöltötte a 21. életévét, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • írni, olvasni tud.

A vizsgára bocsátás feltételei („A”)

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • betöltötte a 24. életévét, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb;
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott (amennyiben elméleti vizsgára kötelezett);
 • legalább 2 éve érvényes „A1” alkategóriás vagy „A” korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, és betöltötte a 18. életévét, vagy
 • ha nem rendelkezik legalább 2 éve érvényes „A1” vagy „A” korlátozott vezetői engedéllyel, betöltötte a 21. életévét;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély („A”)

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.